Serwis

Nasza firma oferuje Państwu usługi serwisowe, remonty kapitalne, przeglądy okresowe oraz części oryginalne jak i zamienne do wózków widłowych i paletowych.
Świadczymy także usługi związane z odbiorem wózków widłowych i paletowych przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego).
W trosce o Państwa bezpieczeństwo pracy przypominamy że zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. wprowadzającym zmiany w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.

Wyżej wymienione ustawy nakładają następujące obowiązki na właściciela:
1.Każdy wózek widłowy powinien być zgłoszony przez właściciela do Urzędu Dozoru Technicznego
2.Posiadać kompletną dokumentację techniczną
3.Posiadać dziennik konserwacji wózka widłowego
4.Mieć przeprowadzane regularnie konserwację przez uprawnione firmy

Wózek którego badanie odbiorcze zakończy się negatywnie powinien zostać wycofany z użytkowania aż do pozytywnego odbioru przez UDT.

Poniżej znajdziecie Państwo wniosek do odbioru wózka widłowego przez Urząd Dozoru Technicznego

Wniosek o Badanie Odbiorcze UDT

Informacja dotycząca wniosku badania odbiorczego UDT